دسته بندی "مصاحبه ها"

صادرات صنایع دستی برای ارزآوری/ ارز به حیاط خلوت دولت بدل شده ۲۰ خرداد ۱۳۹۲ آذرجزایری: دولت او ضد تورم است. شعاری است که بارها مورد تاکید قرار گرفته است. اما قبل از آنکه وی به این شعار انتخاباتی معروف باشد به انتخاب هر استاندار به دست مردم معروف است. سیاستی که محمد غرضی بارها بر […]

> ادامه ...

بـرنـامـه اسـتراتـژیـک برنامه استراتژیک بستر یا چارچوبی است که برای عملی ساختن تفکر استراتژیک و هدایت عملیاتی که منجر به تحقق نتایج مشخص و برنامه‌ریزی شده است. چنین چارچوبی دارای هفت عنصر است:            مأموریت و اهداف بنیادی سازمان            تحلیل‌های استراتژیک            استراتژی            اهداف بلند‌مدت            برنامه‌ریزی تلفیقی            پیش‌بینی‌های مالی            خلاصه […]

> ادامه ...